Home > Aktualności  > Modlitwa wstawiennicza

Modlitwa wstawiennicza

 „Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im Mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię Moje, tam Jestem pośród nich” (Mt 18,19-20).
Modlitwa wstawiennicza to modlitwa zanoszona do miłosiernego Boga w intencji osoby, która prosi o taką modlitwę. Jest pełnym ufności zawierzeniem danej osoby i jej spraw Ojcu, który kocha swoje dziecko i pragnie dać mu to, co najlepsze.
„A o cokolwiek prosić będziecie w imię Moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię Moje, Ja to spełnię" (J 14, 13-14).

 


Jeżeli odczuwasz potrzebę takiej modlitwy, możesz poprosić o nią po spotkaniu modlitewnym, bądź umówić się na konkretny dzień.
Kontakt  mozna się umówić na modlitwę na spotkaniu modlitewnym w poniedziałek.

Przygotowanie do spowiedzi, modlitwy i rozmowy z kapłanem  www.wojskogedeona.pl/pliki/uwolnienie/Przygotowanie%20do%20rozmowy.pdf

 Pomoc w przygotowaniu do modlitwy wstawienniczej.

www.orzechoweksiazki.pl/index.php

 

Miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie! ( Ga 5,13 ).


Świadectwo
Chcę wyśpiewać chwałę Miłosiernemu Bogu za Jego troskę i dobroć, a także podziękować moim siostrom ze Wspólnoty za modlitwę.
W poniedziałek po spotkaniu prosiłam siostry: módlcie się za moją rodzinę, bo może się okazać, że na sześć osób, w tym pięć dorosłych, pracującą będę tylko ja. Mąż nie ma ani pracy, ani renty, syn stanął w zagrożeniu utraty pracy, synowa miała przydział tylko 4 godz. pracy tygodniowo, mając dziecko na wychowaniu, córka na wypowiedzeniu. Proszę o wsparcie modlitewne.
I oto moc i potęga modlitwy. Już w środę dowiedziałam się, że sytuacja syna się wyjaśniła, ponieważ właściciel zakładu przejrzał historię pracy zatrudnionych pracowników nagrywaną przez kamery i okazało się, że był z nich najuczciwszy. Wobec tego nie musi żyć nieustannym lękiem każdego dnia, że to może być jego ostatni dzień w pracy. Synowa natomiast dostała dwadzieścia godzin tygodniowo, ponieważ pracownik sporządzający harmonogram został zwolniony.Niech Bóg będzie uwielbiony i wywyższony na wieki.
                                                                                   Basia

 

SPOWIEDŹ LEKARSTWEM NA WSZYSTKO Po popełnieniu ciężkiego grzechu człowiek zwykle wie, że zrobił źle. Jednak czasem świadomie brnie coraz bardziej w zło. I to jest najprostsza droga, by wpaść w szpony diabła.

Czasem gesty czy ruchy, które traktujemy jako służące jedynie relaksowi, gimnastyce, nie są duchowo neutralne, ale stanowią formę jakiegoś niechrześcijańskiego kultu – np. pozycja lotosu w jodze jest rodzajem gestu modlitewnego.

kosciol.wiara.pl/doc/1116340.W-krzyzu-zbawienie/2

 

 

Wybrane przestrzenie zagrożeń duchowych - ks. dr Przemysław Sawa
Zestaw pytań przygotowujących do modlitwy o uwolnienie
1. Miałeś pragnienie oddalenia się od Boga, trwania w grzechu?
2. Czy zmagasz się ze złymi myślami o Bogu?
3. Czy jest w tobie pragnienie mocy? Czy pytasz o jej źródło?
4. Jaka jest twoja obecna więź z Chrystusem?
5. Czy popełniłeś kiedyś świętokradztwo?
6. Czy miałeś kontakt z wolnomularstwem (masonerią)?
7. Czy dokonałeś profanacji krzyża, ikony itd.?
8. Czy są jakieś grzechy, z których nie możesz się wyzwolić? {tkwienie w grzechach osłabia wewnętrznie człowieka i czyni go szczególnie podatnym na ataki ducha zła}
9. Czy tkwisz w jakimś nałogu? {komputer, internet, telewizja, leki, narkotyki, alkohol, nikotyna, seks, pornografia – nałogi stają się przestrzenią, w której zniewolenie jakąś praktyką może stać się źródłem zniewolenia demonicznego}
10. Jakie były wielkie grzechy wśród Twoich przodków? Czy osoby z Twojej rodziny zajmowały się wywoływaniem duchów lub innymi podejrzanymi praktykami? {pewne skutki grzechów osób z poprzednich pokoleń mogą być powodem jakiegoś nękania przez ducha zła, np. aborcja, zabójstwa, samobójstwa}
11. Czy w Twojej rodzinie miało miejsce samobójstwo, zabójstwo, aborcja?
12. Czy dręczyły Cię lub nadal dręczą myśli odnośnie do samobójstwa, zabójstwa, aborcji, zrobienia jakiejś szkody sobie lub komuś?
13. Czy doświadczasz jakiś innych dręczących Cię obsesyjnych myśli?
14. Czy podtrzymujesz w sobie gniew i brak przebaczenia? {otwarcie serca na przebaczenie jest podstawą wewnętrznego uzdrowienia, jak również uwolnienia się od ataków ducha złego}
15. Czy ktoś rzucił na Ciebie, Twoją rodzinę przekleństwo, złorzeczenie, urok?
16. Czy masz doświadczenie jakiejś obecności, która cię przeraziła?
17. Jak reagujesz na miejsca święte, sakramenty, osoby duchowne? {znakiem związania demonicznego może być niemożność wejścia do kościoła, ogromna agresja na sacrum, na księży (chodzi oczywiście nie o niechęć związaną z jakimiś doświadczeniami, zranieniami, ale o wrogość rodzącą się z głębi człowieka}
18. Czy słyszałeś jakieś wewnętrzne głosy czy przynaglenia (np. o śmierci)?
19. Czy w Twoim domu dzieją się jakieś niewytłumaczalne zjawiska? {może to być związane z jakimś kultem satanistycznym czy praktyką okultystyczną, które miały miejsce w domu; może to wynikać również z okultystycznego związania jakiejś mieszkającej w tym domu osoby}
20. Czy wierzysz w przesądy?
21. Czy uczestniczyłeś w seansach spirytystycznych, choćby dla zabawy?
22. Czy miałeś coś do czynienia z magią (biała lub czarną)? Czy odprawiałeś jakieś praktyki?
23. Czy byłeś u „świeckich egzorcystów”, odczyniających, jasnowidzów?
24. Czy korzystałeś z Metody Silvy, NLP i programu Sita Learning System? {w praktykach tych następuje oddziaływanie na podświadomość}
25. Czy byłeś zaangażowany w sztuki walki? Czy praktykowałeś jogę, medytację transcendentalną lub inna formę medytacji dalekowschodniej? Czy podejmowałeś jakąś wskazaną mantrę, mudrę czy mandalę? {praktyki te zakorzenione są w obcej chrześcijaństwu filozofii; ćwiczenia ciała są częścią całego systemu filozoficznego i stanowią część inicjacji w dany system (religijny)}
26. Czy miałeś jakieś doświadczenia okultystyczne? {np. wiara w moc kryształów (symbole ducha) i piramid („wspaniałe światło”); różne zabawy, np. Krwawa Mary; stosowanie tabliczek Quija; zaklęcia; przyzywanie ducha przewodnika; stosowanie rozmaitych formuł magicznych; praktyki chodzenia po ogniu}
27. Czy miałeś doświadczenie projekcji astralnych, unoszenia przedmiotów, przepowiadaniu przyszłości?
28. Czy byłeś u wróżki? Czy wróżono Ci z kart Tarota? {Tarot oraz Karty Anielskie mają jednoznaczne podłoże demoniczne}
29. Czy wierzysz we wróżby? Czy korzystałeś z usług wróżek czy innych magów? Czy podejmowałeś jakieś praktyki astrologiczne, spirytystyczne itp.? Czy wierzysz we wróżby andrzejkowe? {prawdziwe wróżby, wróżby dla zabawy kształtują one mentalność magiczną, a poza tym coraz częściej na rozmaitych spotkaniach andrzejkowych,także w szkołach, odprawiane są autentyczne praktyki wróżbiarskie), wróżenie z kart (kartomancja); wróżenie z ręki (chiromancja); numerologia; odwoływanie się do różnych wyroczni, np. Księga Przemian I Ching; czytanie senników}
30. Czy wierzysz w istnienie tzw. trzeciego oka? {jest to związane z ezoteryką; ma stanowić bramę do szerszej rzeczywistości}
31. Czy korzystałeś z usług jasnowidzów?
32 Czy stosowałeś rebirthing?
33. Czy korzystałeś z radiestezji (różdżkarstwo, wahadlarstwo)? {są to praktyki spirytystyczno-okultystyczne}
34. Czy korzystałeś z filtrów magicznych? {różne mieszaniny, które mają pomóc w rozwiązaniu problemów}
35. Czy uczestniczyłeś w praktykach odblokowania czakramów lub meridianów? Czy miałeś do czynienia z kanałowaniem (channeling), hipnozą, psychometrią, praktyką biofeedback, automatycznym pisaniem, telepatią?
36. Czy uczestniczyłeś w kursach robienia cudów?
37. Czy odgrywałeś kiedyś rolę diabła, angażując się emocjonalnie? Czy utożsamiałeś się z szatanem? {także dla zabawy}
38. Czy podpisałeś jakiś pakt krwi z szatanem? Czy zawarłeś z szatanem inny układ?
39. Czy w jakiś sposób przyzywałeś szatana, złe duchy, duchy-przewodniki, duchy opiekuńcze? {przeważnie skutkuje to związaniem demonicznym}
40. Czy uczestniczyłeś w jakiś obcych kultach? Czy coś jadłeś na tych spotkaniach? {np. uczestnictwo w spotkaniach wyznawców Harry Kriszny; spożywanie czegokolwiek na spotkaniach takich grup może skutkować zniewoleniem poprzez pokaram wcześniej ofiarowany demonom}
41. Czy uczestniczyłeś w jakiś kultach satanistycznych bądź w jakiejś podobnej praktyce? {uczestnictwo w czarnej mszy satanistycznej, modlitwa do szatana, zapraszanie złego do swojego życia jest poważnym wykroczeniem przeciw Bogu i stanowi realne zagrożenie dla człowieka; skutkuje poważnym zniewoleniem czy opętaniem}
42. Czy uczestniczyłeś w spotkaniach bractwa różokrzyżowców lub innych organizacji ezoterycznych?
43. Czy przebywałeś w miejscach, w których odbywały się satanistyczne rytuały?
44. Czy nosiłeś/aś/ jakieś symbole satanistyczne, symbole śmierci czy obcych kultów? {noszenie symboli satanistycznych (pentagram, odwrócony krzyż, trzy szóstki, pacyfka (czyli krzyż Nerona, symbolizuje zwycięstwo nad chrześcijaństwem), wąż i inne symbole, predysponują do zerwania kontaktu z Bogiem)}
45. Czy miałeś jakiś kontakt z literaturą satanistyczną? {czytanie biblii satanistycznej Antona Szandor LaVey'a lub innych książek tego typu, Kabały Aleistera Crowleya zwaną "Liber 777", księgi Thota, publikacji wtajemniczających w satanizm, magię, okultyzm, spirytyzm, gnozę, teorie H. Bławatskiej i A. Bailey}
46. Czy wymawiałeś w modlitwie, w śpiewie piosenek imiona jakiś bóstw, demonów? {np. Makumba (bóstwo afrykańskie)}
47. Czy odsyłałeś kogoś “do diabła” lub ktoś z rodziców, dziadków czynił
to względem Ciebie?
48. Czy czytałeś literaturę zawierającą opisy jakiś praktyk okultystycznych, medytacyjnych (niejako scenariusz działań)? {np. „Harry Potter” (książki te zawierają wprost i jednoznacznie symbolikę okultystyczno-satanistyczną; nie można tu więc mówić o jakiejś baśniowości, gdyż zawarta symbolika nie jest wieloznaczna}
49. Czy interesowałeś się ezoteryką, poszukiwaniem wiedzy tajemnej, kontaktami z organizacjami, sektami pogańskimi, ezoterycznymi i gnostyckimi? Czy czytałeś jakąś literaturę z tego zakresu?
50. Czy miałeś kontakt z teozofią czy antropozofią? {pedagogika Rudolfa Steinera, czyli tzw. przedszkola i szkoły waldorfskie}
51. Miałeś coś do czynienia z hipnozą (podłoże spirytystyczne), umbanda, candomble (element capoeira) przywoływaniem duchów?
52. Czy brałeś udział w psychoterapii wg metody Berta Hellingera? {metoda związana z New Age; terapia niebezpieczna pod względem religijnym oraz psychologicznym}
53. Posiadałeś bałwochwalcze przedmioty, które są zaproszeniem dla szatana? {np. figurki diabła, obcych bogów, Buddy, skarabeusza (symbol reinkarnacji w Egipcie), afrykańskie maski (mają charakter kultyczny), przedmioty o magicznych właściwościach, piramidki, mandale, przedmioty pochodzące od spirytystów, znaki yin-yang, ankh (klucz Nilu), oko proroka, oko Horusa, znak OM, inne podejrzane znaki, często znajdujące się na pamiątkach lub biżuterii z egzotycznych krajów, z Dalekiego Wschodu, Afryki, indyjskie kadzidełka (mogą być przeznaczone dla konkretnych bóstw), stroje czy porcelana orientalna z symbolami (często są zdobione tekstami modlitw), kamasutra, plakaty energetyczne (np. kwiat lotosu), kamienie i kryształy, którym przypisuje się jakieś właściwości energetyczne, przedmioty magiczne, zestawy wiszących dzwoneczków lub pręcików (tzw. łapacz snów), dzwonki tybetańskie, znaki zodiaku, zabawki przypominające diabła, straszne potwory lub smoki, ubrania, koszulki, nalepki ze znakami satanistycznymi (rysunek diabła)}
54. Czy posiadałeś drzewka szczęścia, talizmany, amulety, pierścień Atlantów, wisiorki z wężem lub smokiem, podkowy i słoniki „na szczęście” lub dla bogacenia się {wiara w moc tych przedmiotów jest grzechem bałwochwalstwa; noszenie ich jest zewnętrznym wyrazem przynależności do „świata”, który te przedmioty reprezentują, to przynosi „przekleństwo”, a nie szczęście}
55. Czy uczestniczyłeś w jakiś ezoterycznych, okultystycznych spotkaniach? {np. w zgromadzeniu różokrzyżowców; zabawy w Halloween}
56. Czy masz wykonane tatuaże? Jeśli tak to, co przedstawiają? {bardzo często przedstawią jakieś elementy symboliki satanistycznej, okultystycznej lub religii orientalnych}
57. Jakie czasopisma (młodzieżowe, dla kobiet, inne) czytasz? Jakie treści prezentują? {w zdecydowanej większości prowadzona jest promocja treści New Age, ezoteryzmu itd.}
58. Jakie programy telewizyjne oglądasz? {w wielu wprost lub pośrednio zauważyć można traktowanie magii, ezoteryzmu jako normy}
59. Jakie filmy oglądasz? {magię, ezoteryzm i neopogaństwo promują m.in. horrory, seriale o czarownicach, wiele japońskich filmów animowanych (nie są tworzone dla dzieci!); filmy okultystyczne, satanistyczne itp.}
60. Jakie gry używałeś? {gry komputerowe stanowią pomost pomiędzy wyobraźnią a rzeczywistością, często przekazują określoną treść i wymuszają zaprogramowane działanie; komputer staje się niejako elektronicznym czarownikiem, duża część gier zawiera treści satanistyczne, przynajmniej jako tło, np. “Wiedźmin”; coraz więcej gier zawiera treści bluźniercze, mocno angażujące gracza; w części gier wymaga się wczuwania się w rolę diabła lub wirtualnie angażuje się w zabijanie, np. „Might and Magic” (M&M), „Hell”, „Seventh sword of mendor”, „Hero’s quest”, „Wizard’s crown”, „Darklands”, „Gabriel Knight”, „Dungeon Keeper”, „Grand Theft Auto”, „Wirtual Russian Roulette”, „Killing Stones”, „The Aces & Eight Society”, „Totośmierć”; gry sieciowe MOO}
61. Czy grasz w gry RPG (role-playing game)? {jest to specyficzny rytuał, ceremonia, gracze są zaangażowani, kieruje wszystkim Master (Mistrz, Pan, Gospodarz); poprzez te gry bardzo często nie jest już zabawa w magię, ale realne praktykowanie okultyzmu}
62. Jakie książki czytasz? Jakie komiksy? {niejednokrotnie zawarte są niebezpieczne treści}
63. Ile czasu poświęcasz muzyce? Jakie tematy są podejmowane w słuchanych przez Ciebie piosenkach? Czy słuchasz zespołów i wykonawców indywidualnych (wprost lub pośrednio promują satanizm, okultyzm lub inne obce kulty)? {należy przeanalizować treść, zobaczyć okładkę; jeśli pojawiają się symbole śmierci, czaszki, kości, kościotrupy, jakieś szkaradne animacje, to powinno być ostrzeżeniem; nawet słuchanie bez zrozumienia obcojęzycznych utworów zawierających treści satanistyczne, dekadenckie, nihilistyczne czy wyrażające fascynację śmiercią może skutkować zniewoleniem, gdyż cała twórczość danego zespołu jest skażona duchem złym}
64. Czy korzystałeś z homeopatii, proszków Sai Baby lub innych podejrzanych środków?
65. Czy podejmowałeś leczenie poprzez medycynę niekonwencjonalną? {bioenergoterapia, Reiki, akupresura, akupunktura – odwołuje się do okultystycznej wizji człowieka i świata; sesje Harrisa, Kaszpirowskiego, Nowaka, uzdrowicieli z Filipin, Brazylii i innych – spirytystyczny fundament tych praktyk (odwoływanie się do duchów); jasnowidztwo wykorzystywane do rzekomego leczenia – irydologia, leczenie z moczu (nie mają podstaw naukowych, praktyki te odwołują się do spirytyzmu); seanse biotroniczne, niektóre seanse psychoterapeutyczne - część odwołuje się do ideologii Dalekiego Wschodu; konieczna jest dokładna analiza danej praktyki}

 

Droga w kierunku wolności
Jeśli spostrzegasz w sobie jakieś niepokojące objawy lub po odprawienia powyższego rachunku sumienia widzisz błędy swojego życia, to:
1.oddaj swoje życie Jezusowi (decyzja, by Jezus był autentycznym Panem)
2.wyrzeknij się poszczególnych złych rzeczy, które miały miejsce w Twoim życiu
3.zniszcz i wyrzuć wszelkie duchowo niebezpieczne przedmioty, np.
amulety, rzeczy związane z obcymi kultami, gry, płyty CD z wyżej
wspomnianymi treściami itp.
4.módl się do Jezusa o zbawienie z Twoich grzechów i zniewoleń (litania do Krwi Chrystusa, litania do Serca Jezusa, litania do Imienia Jezus, modlitwy do ran Chrystusa); inne modlitwy (litania do Matki Bożej, litania do wszystkich świętych, różaniec, koronka do Miłosierdzia Bożego)
5.módl się o Ducha Świętego, by być całkowicie przenikniętym przez Niego (od chrztu człowiek jest świątynią Ducha Świętego)
6.podejmij regularne życie sakramentami (częsta spowiedź, regularna Eucharystia)
7.zadbaj o dobre relacje z ludźmi
8.poszukaj wspólnoty, w której możesz wzrastać w wierze i która będzie wsparciem (ważne, by była to wspólnota modlitewna i formacyjna)
9.musisz być cierpliwy
10.jeśli niepokojące objawy nie ustępują, zgłoś się do kapłana posługującego modlitwą wstawienniczą lub do egzorcysty
11.pamiętaj, że to Jezus Chrystus jest Panem; to On zwyciężył i kto jest w relacji z Nim będzie doświadczał wolności i pokoju

A któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? (1 J 5, 5). Niech to zdanie słowa Bożego wciąż nas umacnia. Bądźmy we wspólnocie z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, który powiedział: Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata (Mt 28, 20b). Żyjmy w Duchu Świętym, codziennie Go uwielbiając.
ANEKS
Wybrana Literatura
Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 2002
Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, opr. S. Głowa, I. Bieda, Poznań 1997
Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, red. I. Bokwa, Poznań 2007
K. Berger, Po co jest diabeł?, tł. S. Wolski, Poznań 2007
C. Climati, Młodzi i ezoteryzm. Magia, satanizm i okultyzm – oszustwo ognia, który nie spala, tł. K. Czuba, Kielce 2001
M. La Grua, Modlitwa o uwolnienie, tł. W. Dzieża, Kraków 2002
H. Hemminger, Ezoteryka i okultyzm. Poradnik dla rodziców, tł. M. Labiś, Kraków 2005
G. Huber, Idź precz szatanie! Działanie diabła dzisiaj, tł. E. Data, Michalineum 2004
G. Kuby, Harry Potter – dobry czy zły?, tł. D. i W. Muszyńscy, Radom 2006
Ph. Madre, Uzdrowienie i egzorcyzm. Jak rozeznawać?, tł. I. Burchacka, Warszawa 2007
G. Nanni, Palec Boży i władza szatana. Egzorcyzm, tł. J. Kaczmarek, B. Widła, Warszawa 2007
A. Posacki, Niebezpieczeństwa okultyzmu, Kraków 1997
- Egzorcyzmy, opętanie, demony, Radom 2005
- Harry Potter i okultyzm, Gdańsk 2006
- Sekty – zagrożeniem i wyzwaniem, Radom 200
- Psychologia i New Age, Radom 2007
R. Salvucci, Podręcznik egzorcysty. Jasne słowa na temat ciemnej rzeczywistości, tł. W. Dzieża, A. Posacki, Kraków 1998
R. Tekieli, Homeopatia, Warszawa 2004
- Harry Potter. Metoda Silvy. Tai Czi, Warszawa 2004
- Techno, aikido, amulety, Warszawa 2004
W. Wermter, Przez wodę, krew i Ducha (1 J 5, 7). O połudze charyzmatycznej w Dziele Krwi Chrystusa, Częstochowa 2001
- Przez wodę, krew i Ducha (1 J 5, 7). Tom II. Posługa uwolnienia, Częstochowa 2002
A. Wronka, Od magii do opętania, Radom 2003
A. Zwoliński, To już było, Kraków 1997
- Satanizm, Radom 2007
 

Wybrane Strony internetowe
www.sne.bielsko.pl
www.mamre.pl
www.sekty.net
www.newage.info
www.egzorcyzmy.katolik.pl
AUTOR
ks. Przemysław Sawa – prezbiter diecezji bielsko-żywieckiej; doktor teologii dogmatycznej (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach); założyciel i dyrektor (moderator) Diecezjalnej Szkoły Nowej Ewangelizacji śś. Cyryla i Metodego w Bielsku-Białej; wykładowca, rekolekcjonista, egzorcysta. 
   
Poniżej znajdziesz materiały, które pomogą Ci w przygotowaniu do modlitwy wstawienniczej
http://krolowa-pokoju.com.pl/newage/inne_pdf/zniewolenia.pdf
  -


modlitwy codzienne   nowejeruzalem.pl/pomoc-w-modlitwie/

Ostatnia aktualizacja:
08-08-2019 15:54:56
[login]
Powered by CMSimple
Maciej Bański 2010
Strona główna