Home > Krąg miłosierdzia

Krąg miłosierdzia

 
. Jedynymi wymogami przynależności do tej Wspólnoty są:

• modlitwa za Kościół i kapłanów (Dz.s.F. 1052);
• przynajmniej jeden uczynek miłosierdzia dziennie;
• codzienna Koronka do Bożego Miłosierdzia;
• świadectwo życia dawane Jezusowi w miejscu, na którym postawił swoim powołaniem, wierność swojej drodze życia;
•błogosławieństwo kapłańskie udzielane i rozszerzane na cały świat 

  Istotą tego charyzmatu jest całkowita ufność Jezusowi – zawierzenie Bożemu miłosierdziu i postawa miłosierdzia, czyli nastawienie na odwzorowanie w swoim życiu pragnienia i wysiłku Jezusa zmierzającego do doprowadzenia każdego człowieka do dojrzałości i wiecznego zbawienia

 

ZAPRASZAMY DO KRĘGU MIŁOSIERDZIA www.misericordiadei.eu/pag.04.html

Krąg Miłosierdzia. Powstał 5 lat temu. Początkowo zaczęli zapisywać się do niego jedynie świeccy. Potem dołączyli kapłani. Dziś należy do niego już… 300 księży. – Jesteśmy kręgowcami. W odróżnieniu od księży bezkręgowców – wybuchają śmiechem ks. Łukasz Walaszek i ks. Szymon Kiera z Katowic. gosc.pl/doc/852472.Krag

"Miłosierdziem moim ścigam grzeszników na wszystkich drogach ich i raduje się serce moje,
gdy oni wracają do mnie. Zapominam o goryczach, którymi poili serce moje,
a cieszę się z ich powrotu... Powiedz grzesznikom, że zawsze czekam na nich,
wsłuchuję się w tętno ich serca, kiedy uderzy dla mnie.
Napisz, że przemawiam do nich przez wyrzuty sumienia, przez niepowodzenie i cierpienia,
przez burze i pioruny, przemawiam przez głos Kościoła, a jeżeli udaremnią wszystkie
łaski moje, poczynam się gniewać na nich, zostawiając ich samym sobie i daję im czego pragną."

„Największe dzieła w oczach Moich są bez znaczenia, jeżeli są samowolne, a często są niezgodne z wolą Moją i zasługują raczej na karę, a nie na nagrodę” (Dz.s.F. 639). „Wiedz, że większą chwałę oddajesz Mi przez jeden akt posłuszeństwa, niż przez długie modlitwy i umartwienia” (Dz.s.F. 894).
„Pan Jezus, który głęboko się spojrzał na mnie i dał mi poznać, jak Go to boli, jeżeli w najdrobniejszej rzeczy nie staram się pełnić woli przełożonej, k t ó r a j e s t w o l ą M o j ą ” (Dz.s.F. 329).

info.wiara.pl/doc/924589.Siostry-z-Rybna-Badzmy-posluszni-biskupom

 Przestrzeń miłosierdzia    http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20111022&typ=my&id=my19.txt

 

 
M O D L I T W A Z A K O Ś C I Ó Ł I K A P Ł A N Ó W :
O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie. Panie, daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapłana.
Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana – bo Ty wszystko możesz.

 

Siostry z Rybna prosiły aby do Koronki do Miłosierdzia Bożego, którą się odmawia dodać intencję, o uratowanie od potępienia duszy, którą Jezus chce uratować.

Nie ma to być dodatkowa koronka, tylko ta którą i tak każdy z nas odmawia.

 http://www.misericordiadei.eu/

 

 

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę  www.krucjatarozancowazaojczyzne.pl/

  o John Bashobora Lądek Zdrój           www.youtube.com/watch

 

Ostatnia aktualizacja:
22-07-2017 16:59:07
[login]
Powered by CMSimple
Maciej Bański 2010
Strona główna