Home > Świadectwa > Zagrożenia duchowe > Rachunek Sumienia

Rachunek Sumienia


 

 

 

 

                           Rachunek sumienia na Rok Miłosierdzia

http://www.stanislawkostka.pl/index.php/rachunki-sumienia/197-rachunek-sumienia-na-rok-milosierdzia.html 

                            Rachunek sumienia - moja wiara
http://www.stanislawkostka.pl/index.php/rachunki-sumienia/132-rachunek-sumienia-moja-wiara.html

 


dominikanie.pl/2014/04/rachunek-sumienia-doroslych/


Wspaniałe kazanie o skutkach grzechu i sakramencie pokuty

www.youtube.com/watch


Masz problemy ze spowiedzią odkładasz ją na jutro? Pamiętaj jutra może nie być.
Bóg bogaty w miłosierdzie czka na Ciebie, daj się zbawić.

Jan Paweł II tak poucza:
„Grzech, będąc obrazą świętości i sprawiedliwości Bożej oraz odrzuceniem osobistej przy­jaźni, jaką Bóg okazuje człowiekowi, wywołuje dwojaki skutek. Jeśli jest to grzech ciężki, po­zbawia człowieka komunii z Bogiem i w konsekwencji wyklucza go z udziału w życiu wiecz­nym. Jednakże skruszonemu grzesznikowi Bóg w swoim miłosierdziu wybacza ciężki grzech i daruje mu «karę wieczną», którą musiałby ponieść”.

RACHUNEK SUMIENIA – uzdrowienie wewnętrzne - http://bractwokrolowejpolski.pl/wp-content/uploads/2014/06/O.Rufus-rachunek-sumienia.pdf


SPOWIEDŹ ŚWIĘTA – RACHUNEK SUMIENIA
http://bractwokrolowejpolski.pl/wp-content/uploads/2014/11/SPOWIEDZ_SWIETA-dekalog.pdf


WYBRANE PRZESTRZENIE ZAGROŻEŃ DUCHOWYCH i RACHUNEK SUMIENIA
http://bractwokrolowejpolski.pl/wp-content/uploads/2014/11/WYBRANE_PRZESTRZENIE_ZAGROZEN_DUCHOWYCH_i_RACHUNEK_SUMIENIA.pdf

 

www.franciszkanie.poznan.pl/ 

 Rachunek sumienia:
– Do czego doszedłem w moim dotychczasowym życiu, przez fakt ulegania pokusom?
– Komu naprawdę jestem podporządkowany i posłuszny?
– Dlaczego nie radzę sobie z pokusami?
– Jaki jest mój stosunek do przeżywania stanu wewnętrznej pustyni i do Ducha Świętego?
– Jaki jest mój stosunek do pokus, których doświadczam?
– Czego dobrego pokusy mnie nauczyły?
– Co jest we mnie najczęściej poddawane próbom?
– Jakim pokus najbardziej się obawiam?
– Do odkrycia jakich prawd, o mnie samym, doprowadziły mnie pokusy?
– Z jakimi pokusami najczęściej prowadzę dialog?
– Przez jakie pokusy zdobyłem doświadczenie, że są one kłamstwem, zwodzeniem?
– Jakie są moje głody? W jaki sposób je zaspokajam?
– Dlaczego szukam pocieszenia w uleganiu pokusom?
– Co chcę osiągnąć szybko, bez wielkiego wysiłku?
– Czy słowo Boże ma w moim życiu wpływ, na nie uleganie pokusom, odnoszącym się do ciała?
– Co robię, aby mnie podziwiano?
– Dlaczego chciałbym być człowiekiem o wielu uzdolnieniach, o innym niż obecnie wyglądzie?
– Co budzi we mnie zazdrość, gdy patrzę na moich współbraci?
– Co czynię, aby nie ulec pokusie?
– Czy prostota, cichość i pokora są rzeczywistością, którą praktykuję?


www.deon.pl/religia/duchowosc-i-wiara/zycie-i-wiara/art,1267,masz-problem-z-przedswiateczna-spowiedzia.html


Ukrzyżowany staje na drodze uciekiniera, aby wypisać na nim swoją krwią: "Masz żyć! Nie chcę twojej śmierci, lecz, byś się nawracał i żył!"(Ez 18,23). Pan pragnie usłyszeć nasze confessio - czyli pełne żaru wyznanie, aby porwać nas za sobą. Grzesznik może wołać jak oblubienica z Pieśni nad Pieśniami: "Pociągnij mnie, ukochany, pobiegnijmy!" (Pnp 1,4).

Spowiedź jest genialnym sposobem, jaki wymyślił Bóg, by uczyć nas wyjątkowego spotkania z Nim. Jest to miejsce zatrzymania przy Ukrzyżowanym, nieprzerwanie spragnionym mojego życia. Spowiedź uczy, jak kochać Boga swoją niedoskonałością, grzechem. Uczy czegoś czegoś jeszcze głębszego: jak z tych grzechów uczynić język miłości!

Spowiedź jest spotkaniem z Tym, któremu chcę wyznać moją zranioną miłość. Tak jak w scenie opisanej przez św. Łukasza: gesty uwalnianej od długu śmierci kobiety są gestami czułości, pełne zapachu drogocennego olejku. Ona wyraża miłość łzami wzruszenia, oglądając ogrom obdarowania. Całuje stopy Tego, który wkracza w jej poraniony świat jako Miłosierny (Łk 7,36-48).

 www.deon.pl/religia/duchowosc-i-wiara/sakramenty-sa-dla-ludzi/art,1,kochac-w-grzechu-czyli-sakrament-pokuty.html


wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/zagrozenia-duchowe-przygotowanie-do-spowiedzi/

O zagrożeniach duchowych w muzyce popularnej

„Ewangelia zawiera radykalizm pójścia za Jezusem, porzucenie tego, co nie jest zgodne z Bożym Słowem i nauką chrześcijańską” – powiedział w ostatnim wywiadzie dla fronda.pl ks. Przemysław Sawa. To stwierdzenie powinno być punktem wyjścia do spojrzenia przez chrześcijan na przytoczoną w broszurze księdza pt. "Zagrożenia duchowe. Podstawy chrześcijańskiej walki duchowej. Przygotowanie do modlitwy o uwolnienie", listę zespołów muzycznych, solistów i gatunków muzycznych stanowiących sferę zagrożeń duchowych.)

 www.fronda.pl/a/o-zagrozeniach-duchowych-w-muzyce-popularnej,29942.html


o. Adam Wyszyński OP - "Spowiedź generalna - kiedy i w jakim celu?"
http://www.youtube.com/watch?v=k2K_7QXOvD4

 

 


www.erykhoppe.ofm.krakow.pl/index_pliki/Page535.htm

 nejczurboj.wrzuta.pl/audio/7qPw50XWdzX/x._rafal_jarosiewicz-spowiedz-rachunek_sumienia

nejczurboj.wrzuta.pl/audio/0K91KDJZyad/x._rafal_jarosiewicz-spowiedz-zadoscuczynienie_panu_bogu_i_blizniemu

nejczurboj.wrzuta.pl/audio/3wB2lKPa4eR/x._rafal_jarosiewicz-spowiedz-zakonczenie

Identyfikowanie grzechu    www.elekcje.echleb.pl/lekcje/035.html

Adwentowy rachunek sumienia (Łk 3, 10-18)    sfd.kuria.lublin.pl/index.php

Spowiedź - nie trybunał, lecz duchowa klinika  www.deon.pl/religia/duchowosc-i-wiara/zycie-i-wiara/art,4,spowiedz-nie-trybunal-lecz-duchowa-klinika.html

liturgia.wiara.pl/doc/420741.Spowiedniczy-piecioboj 

kosciol.wiara.pl/Jak_zyc/Skad_sumienie_wie

liturgia.wiara.pl/doc/419176.Rachunek-sumienia-na-podstawie-Dekalogu

www.koszutka.pl/index.php

 www.zaufaj.com/modlitewnik/382.html

www.modlitwawdrodze.pl/rachunek-sumienia/

Ostatnia aktualizacja:
22-07-2017 16:59:07
[login]
Powered by CMSimple
Maciej Bański 2010
Strona główna