Home > kerygmat

kerygmat

 

 

             Jak rozmawiać z niewierzącymi https://www.pocieszycielemaryi.pl/kerygmat/

           Kerygmat

Kerygmat jest głoszeniem prawdy, że Bóg kocha mnie pomimo moich największych grzechów zasługujących na wieczną śmierć. Umiłował mnie tak bardzo, że oddał swojego Syna abym mógł życ. "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał,aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne".(J 3,16)
 
Kerygmat można przekazać w sześciu następujących punktach:
1. Bóg jest miłością i kocha cię takiego, jakim jesteś tu i teraz. Kocha cię nie tylko za nic, ale pomimo słabości. "Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie". (Iz 49,15)
2. Jesteś grzesznikiem, skutkiem tego nie doświadczasz Jego miłości i potrzebujesz Ratunku (Zbawienia). "Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć". (Rz 6,23)
3 Jezus już Cię zbawił - przez śmierć, zmartwychwstanie i odejście do chwały uratował cię przed śmiercią wieczną, czyli nieszczęściem na zawsze. "Bóg zaś okazuje nam swoją miłość przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami". (Rz 5,8)
4. Uwierz więc i nawróć się, zawierzając Jezusowi swe życie - czyniąc Go panem swego życia - by Cię prowadził przez nie. "Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie". (Rz 10,9)
5. Jesteś słaby, by wytrwać - przyjmij dary Ducha Świętego, który pragnie uczyć Cię życia jako Dziecka Bożego. "I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała". (Ez 47,26)
6. Stań się aktywnym członkiem wspólnoty modlitewnej Kościoła i przekazuj swą wiarę przez ewangelizację i świadectwo innym. "Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących". (Dz 4,32a)
 
Kerygmat to głoszenie powyższych prawd w oparciu o cytaty biblijne, poszerzone o osobiste świadectwa wiary i nawrócenia oraz nauczanie. Ewangelizacja jest spotkaniem Boga w świadectwie.
-----------------------------------------
     Bóg kocha Ciebie, właśnie Ciebie!
On kocha Ciebie miłością osobistą, bezwarunkową, za darmo „bo Bóg jest miłością” (1 J 4, 86).
Bóg jest wszechmogący i czyni wszystko, co chce, ale jest jedna rzecz, której nie może zrobi: Nie może przestać kochać. „Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie” (Iz 54,10)!
    Dlaczego tak trudno doświadczyć nam Bożej miłości?
To grzech przeszkadza nam w doświadczeniu miłości Bożej. Każdy z nas jest grzesznikiem.
„Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”(Rz 3, 23).
   Jest z tego jakieś wyjście ? Jezus już Ciebie zbawił !
On umarł za Twój grzech, a przez Jego zmartwychwstanie pokonana została śmierć. On oddał swoje życie za Ciebie, abyś życie miał. Jest to jak życie za życie, czyli odkupienie.
„Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.”
   I to wystarczy ?
Uwierz, nawróć się i ogłoś Jezusa swoim jedynym Panem i Zbawicielem. W liście do Rzymian jest napisane : „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia.”
    Decyzja należy do Ciebie. Jeżeli chcesz zaproś Go do swojego życia słowami modlitwy: 
Panie Jezu, Ty kochasz mnie dzisiaj takiego, jakim jestem. Przyjmuję pełnię Twojej miłości, uznaję przed Tobą moją grzeszność. Dziękuję Ci, że przebaczyłeś moje grzechy umierając za mnie na krzyżu. Uznaję w Tobie jedynego Pana i Zbawiciela, oddając Ci całe moje życie, i otwieram moje serce dla Ciebie. Daj mi Ducha Świętego, który poprowadzi mnie do wspólnoty. Amen”
    Czy to koniec? Nie - to dopiero początek nowego życia w Chrystusie. Wspólnota jest miejscem duchowego wzrostu wśród ludzi Kościoła. W Dziejach Apostolskich czytamy:
„Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach.”
Dlatego zachęcamy, abyś poszukał wspólnoty, w której będziesz mógł wzrastać. 

Kerygmat (z gr. ogłaszać) to głoszenie podstawowych prawd Ewangelii.
kerygmat w wersji sześciopunktowej
1. Miłość Boża
2. Grzech człowieka
3. Jezus Zbawiciel
4. Wiara i nawrócenie
5. Duch Święty
6. Wspólnota


Jezus głosił Kerygmat Zacheuszowi, Nikodemowi, Samarytance przy studni, Apostołom? Przez swoją obecność, dostępność, objawienie swej miłości i mocy, ukazywanie zaślepienia, grzeszności,. Jezus spotykał człowieka w klimacie miłości, szacunku dla jego historii życia, dla jego ran, słabości. Jezus wyzwalał ludzi do nowego życia.

 

 

             Co to jest ten kerygmat? - rozmowa z ks. Arturem Godnarskim
https://www.youtube.com/watch?v=1rw_IwzKQEQ&feature=share
            Chrześcijaństwo w 12 minut - Kerygmat
https://www.youtube.com/watch?v=je49C1O3ZMg


 

             Jak głosić kerygmat? Czy kerygmat działa? + historie z ewangelizacji ulicznych!
                      Https://www.youtube.com/watch?v=dk4T5CZbwT0

                     Kerygmat w praktyce. W odcinku omawiamy 6 punktów kerygmatu i opowiadamy swoje historie z ewangelizacji ulicznych.

Odpowiadamy na pytania: Jak ewangelizować? Jak mówić o Bogu? Jak wygląda kerygmat w praktyce? Jaka jest jego moc? Czego my doświadczaliśmy podczas ewangelizacji?
Wytrwaj do końca, by posłuchać naszych świadectw z ewangelizacji ulicznych i nie tylko.

W odcinku:

1. Miłość 3:12
2. Grzech 6:19
3. Zbawienie 8:58
4. Jezus Panem 10:57
5. Duch Święty 15:35
6. Wspólnota 18:38
7. Nasze świadectwa z ewangelizacji 22:03

Odcinek do tej pory najdłuższy, bo to nasz ulubiony temat.
(Janek większość odcinka taki niewyraźny, bo był przeziębiony)

Nasze wcześniejsze odcinki, w których głosimy:

1. Miłość: https://youtu.be/lIXg9uWs1DA
2. Grzech: https://youtu.be/Ko4ppB59p1U
3. Zbawienie: https://youtu.be/u4-Y70TUxO4
4. Jezus Panem: https://youtu.be/KvaEufkY7Po
5. Duch Święty: https://youtu.be/vDciu0nGaPM
6. Wspólnota: https://youtu.be/_qsFGMsDo88
7. Kerygmat w 30 sekund: https://youtu.be/6s0f0ZkdRNA https://youtu.be/8xfM18mGq2E
8. Kerygmat w rysunkach: https://youtu.be/jF-vdHGk9AE

 

 


Modlitwa do Ducha Świętego
Duchu Święty, natchnij mnie,
Miłości Boża, pochłoń mnie,
na właściwą drogę zaprowadź mnie.
Maryjo, Matko, spójrz na mnie,
z Jezusem błogosław mi.
Od wszelkiego złego,
od wszelkiego złudzenia,
od wszelkiego niebezpieczeństwa
zachowaj mnie. Amen.

Ostatnia aktualizacja:
19-07-2019 15:46:29
[login]
Powered by CMSimple
Maciej Bański 2010
Strona główna