Home > ulotka

ulotka

 

   Z jednej strony: sprawiedliwość, pobożność, wiara, miłość, wytrwałość, łagodność, z drugiej: ciemność, męki, cierpienia w płomieniach. Co wybrać? W Księdze Powtórzonego Prawa Bóg zwraca się do ciebie: Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. (…) Wybierajcie więc życie. (Pwt 30, 15-19)

 

Modlitwa Św. Gertrudy uwalnia 1000 dusz z czyśćca

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Najdroższą Krew Boskiego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa w połączeniu ze wszystkimi Mszami Świętymi dzisiaj na całym świecie odprawianymi, za dusze w Czyśćcu cierpiące, za umierających, za grzeszników na świecie, za grzeszników w Kościele powszechnym, za grzeszników w mojej rodzinie, a także w moim domu. Amen.

 

 

Wyżej należy cenić zaparcie się własnej woli, niż wskrzeszanie umarłych.

Nie narzekaj, że masz pod górę, gdy zmierzasz na szczyt.

Nie sposób odwołać przykrych słów, choćby się ich potem żałowało. Nie narzekaj, że Bóg milczy, jeśli Twoja Biblia jest zamknięta.

Nie martw się o jutro, Bóg już tam jest.

 
 Spójrz w Jego oczy... Pomódl się... Porozmawiaj z Jezusem o tym jak minął dzień, co cię trapi, co cię cieszy.  

 

 

 

 

 Modlitwa za konających
O najłaskawszy Panie Jezu Chryste,
przez konanie Najświętszego Serca Twego, przez boleści Twej Matki Niepokalanej
błagam Cię, obmyj we Krwi Swojej świętej wszystkich grzeszników świata,
którzy teraz konają i dziś jeszcze umrzeć mają.
Niech Krew Twoja Przenajświętsza obmyje ich grzechy,
wyjedna im Miłosierdzie, które wielbić będą w Niebie przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

O konające Serce Jezusa
zmiłuj się nad umierającymi i Bolesne Serce Maryi Niepokalanej módl się za konającymi.
Amen.

 

   
   
               Dwie drogi

Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście.  Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. 1 Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon obcym bogom, służąc im - 1 oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie, niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść, po przejściu Jordanu. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładąc przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, 2 miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi.          Pwt 30,14-20

 

 Bóg jednak doskonale wiedział, że taki moment w życiu ludzkości nastąpi w którym każdy człowiek będzie wątpił w istnienie jakiejkolwiek kary za zło, szatana i piekła. Dlatego w XX w. objawił ogrom swojego miłosierdzia polskiej zakonnicy – św. Faustynie Kowalskiej. Mówiąc jednak o miłosierdziu ukazał jej coś więcej, coś co zostało przez nią zapisane:
 
Dziś byłam w przepaściach piekła, wprowadzona przez anioła.  Jest to miejsce wielkiej kaźni, jakiż jest obszar jego strasznie wielki. Rodzaje mąk, które widziałam: pierwszą męką, która stanowi piekło, jest utrata Boga; drugie — ustawiczny wyrzut sumienia; trzecie — nigdy się już ten los nie zmieni; czwarta męka —  ogień, który będzie przenikał duszę, ale nie zniszczy jej, jest to straszna męka, jest to ogień czysto duchowy, zapalony gniewem Bożym; piąta męka — ustawiczna ciemność, straszny zapach duszący; szósta męka — ustawiczne towarzystwo szatana: siódma męka — straszna rozpacz, nienawiść Boga, złorzeczenia, przekleństwa, bluźnierstwa.
 
 Są to męki, które wszyscy potępieni cierpią razem, ale to jest nie koniec mąk. Są męki dla dusz poszczególne, które są mękami zmysłów: każda dusza czym grzeszyła, tym jest dręczona w straszny i nie do opisania sposób. Niech grzesznik wie: jakim zmysłem grzeszy, takim dręczony będzie przez wieczność całą. Piszę o tym z rozkazu Bożego, aby żadna dusza nie wymawiała się, że nie ma piekła, albo tym, że nikt tam nie był i nie wie, jak tam jest.
 
Ja, siostra Faustyna, z rozkazu Bożego byłam w przepaściach piekła na to, aby mówić duszom i świadczyć, że piekło jest. To, com napisała, jest słabym cieniem rzeczy, które widziałam. Jedno zauważyłam: że tam jest najwięcej dusz, które nie dowierzały, że jest piekło.

 + O Boże niepojęty, serce moje rozpływa się w radości, żeś mi dał wniknąć w tajemnice miłosierdzia swego. Wszystko się zaczyna z miłosierdzia Twego i na miłosierdziu Twoim się kończy...

                                                                                                                Cytat z "Dzienniczka" nr 1506

 

   
   
   
   

 

   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

Modlitwa pomagająca w smutku

Dziś módlmy się do św. Marty, która pomaga w czasach smutku, utrapienia. Zwróć się do niej zawsze wtedy, gdy serce Twoje tonie w smutku i rozpaczy.
Modlitwa do św. Marty

O cudowna św. Marto uciekam się pod Twoją opiekę, powierzając się Tobie całkowicie o pomoc w moich potrzebach i wsparciu w moich doświadczeniach.
Zobowiązuję się tę modlitwę rozpowszechniać.

Pocieszaj mnie w smutkach i potrzebach, o co usilnie proszę przez Twoją wielką radość, która napełnia, kiedy w domu Twoim w Betanii gościłaś Zbawiciela świata Jezusa.

Proszę Cię, uproś dla mnie i dla mojej rodziny, abyśmy w sercach Boga zachowali, a przez to na lekarstwo w naszych troskach zasłużyli, a szczególnie w aktualnej potrzebie ________________

Ja Ciebie proszę Wspomożycielko we wszystkich potrzebach, pokonaj wszystkie trudności tak jak zwyciężyłaś smoka kładąc go u swoich stóp.

Amen

Ojcze Nasz...

Zdrowaś Maryjo...3x
św. Marto proś za nami!

 


Modlitwa małżeństwa zagrożonego rozbiciem
http://www.fronda.pl/a/modlitwa-malzenstwa-zagrozonego-rozbiciem,47980.html

 


MODLITWA BŁ. MARII
Duchu Święty, natchnij mnie;
Miłości Boża, pochłoń mnie;
Po prawdziwej drodze prowadź mnie;
Maryjo, Matko moja, spójrz na mnie;
Z Jezusem, błogosław mnie;
Od wszelkiego zła, od wszelkiej iluzji,
od wszelkiego niebezpieczeństwa,
zachowaj mnie!

 

Akt przebłagania dla dusz wewnętrznie cierpiących
O mój Jezu, miłosierdzia!
Za moją oziębłość i niedbalstwo w służbie Bożej, przepraszam Cię, Panie!
Za opuszczanie pacierza, przepraszam Cię, Panie!
Za lekceważenie Mszy świętej, przepraszam Cię, Panie!
Za brak przygotowania w spowiedziach, przepraszam Cię, Panie!
Za brak szczerego żalu i poprawy, przepraszam Cię, Panie!
Za niedbałe odprawianie pokuty, przepraszam Cię, Panie!
Za brak przygotowania i dziękczynienia do Komunii świętej, przepraszam Cię, Panie!
Za brak wiary, miłości i ufności w miłosierdzie Boże, przepraszam Cię, Panie!
Za nieposłuszeństwo spowiednikowi, przepraszam Cię, Panie!
Za lekceważenie obrazy Bożej i zuchwalstwo, przepraszam Cię, Panie!
Za ciężkie upadki, przepraszam Cię, Panie!
Za grzechy w nadziei miłosierdzia Bożego, przepraszam Cię, Panie!
Za zgorszenia dane bliźniemu, przepraszam Cię, Panie!
Za krzywdy wyrządzone bliźnim, przepraszam Cię, Panie!
Za zmysłowość i brak umartwienia, przepraszam Cię, Panie!
Za samowolę i egoizm, przepraszam Cię, Panie!
Za upór i złą wolę, przepraszam Cię, Panie!
Za potworną pychę, przepraszam Cię, Panie!
Za przeciwstawianie się Twojej woli i natchnieniom, przepraszam Cię, Panie!
Za wielką lekkomyślność, przepraszam Cię, Panie!
Za bunty i zuchwalstwo, przepraszam Cię, Panie!
Za brak miłości i ducha ofiary, przepraszam Cię, Panie!

 Modlitwa o Cud
Panie Jezu, staję przed Tobą taki jaki jestem. Przepraszam za moje grzechy, żałuję za nie,
proszą przebacz mi.
W Twoje Imię przebaczam wszystkim
cokolwiek uczynili przeciwko mnie.
Wyrzekam się szatana, złych duchów i ich dzieł.
Oddaję się Tobie Panie Jezu całkowicie teraz i na wieki.
Zapraszam Cię do mojego życia, przyjmuję Cię
jako mojego Pana, Boga i Odkupiciela.
Uzdrów mnie, odmień mnie, wzmocnij
na ciele, duszy i umyśle.
Przybądź Panie Jezu,
osłoń mnie Najdroższą Krwią Twoją
i napełnij Swoim Duchem Świętym.
Kocham Ciebie Panie Jezu. Dzięki Ci składam.
Pragnę podążać za Tobą każdego dnia w moim życiu.
Amen.
Maryjo Matko moja, Królowo Pokoju, Święty Peregrynie Patronie chorych na raka, wszyscy Aniołowie i Święci, proszę przyjdźcie mi ku pomocy.
Odmawiaj tę modlitwę z wiarą, bez względu na to jak się czujesz. Kiedy dojdziesz do takiego stanu, że będziesz szczerze pojmował każde słowo całym swoim sercem, doznasz duchowej łaski. Doświadczysz obecności Jezusa i On odmieni całe twoje życie w bardzo szczególny sposób. Przekonasz się.
   CODZIENNA MODLITWA W INTENCJI REKOLEKCJI:
Duchu Święty, natchnij nas,
Miłości Boża, pochłoń nas,
na właściwą drogę zaprowadź nas.
Maryjo, Matko, spójrz na nas,
z Jezusem błogosław nam.
Od wszelkiego złego,
od wszelkiego złudzenia,
od wszelkiego niebezpieczeństwa
zachowaj nas. Amen.
(bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego)
     Modlitwa o uzdrowienie z lęków, obaw i odrzucenia

Duchu Święty, Duchu mojej duszy…
We wnętrzu mojego serca odżywają ciągle lęki i obawy.
Stale boję się odrzucenia. Brak mi akceptacji.
Zabierz to, co mnie obciąża i niepokoi.
Wierzę, że możesz mnie uzdrowić.
Uczyń to, przychodząc do mnie ze swoją łaską i umocnieniem.
Duchu Święty, Duchu mojej duszy…
Umocnij moje wnętrze i przypominaj mi, że Bóg mnie nieskończenie kocha i zawsze akceptuje.
To Bóg napełnia mnie prawdziwą miłością, która podnosi z największych upadków.
On leczy moje lęki, obawy, odrzucenie oraz inne rany duszy.
Napełniaj mnie, Duchu Święty, męstwem i odwagą.

Wlewaj w moją duszę nadzieję. Amen.

 

 

 

Modlitwy do św. Tekli – patronki tych którzy w długi są uwikłani....

 

O święta Teklo! prosimy Cię pokornie teraz zawczasu, póki przy zupełnem zdrowiu i rozumie jesteśmy, aby na ówczas, gdy kapłan nad umierającem ciałem naszem będzie wzywał imienia Twego przybyć raczyłaś, i ratować nas, abyśmy sercem i usty nabożnie wymawiając najsłodsze imiona, Jezus, Marya, Józef, życie nasze w łasce Boskiej zakończyli, spraw to patronko nasza, żeby sędzia sprawiedliwy, był na ten czas miłosierny i łaskawy dla nas, kiedy zaś św. archanioł Michał sprawy nasze położy na wadze, przybądź Teklo święta z najbłogosławieńszą. Matką Boską, z świętym aniołem stróżem naszym, i patronkami świętemi, dopomóż odpędzać szatana, żebyśmy wieczność szczęśliwą zaczynając, mówić wesoło mogli: Niech będzie Bóg pochwalony wiecznie, żeśmy znaleźli łaskę i miłosierdzie Jego.

   Modlitwa o uwolnienie od złego ducha
Panie, Ty jesteś wielki
Ty jesteś Bogiem,
Ty jesteś Ojcem
Ciebie prosimy przez wstawiennictwo i pomoc
archaniołów Michała, Rafała i Gabriela,
aby nasi bracia i siostry zostali uwolnieni od złego ducha,
który uczynił ich niewolnikami.

Wszyscy święci, przyjdźcie nam z pomocą.

Od niepokoju, smutku, obsesji,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.

Od nienawiści, nierządu, zawiści,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.

Od myśli o zazdrości, gniewie, śmierci,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.

Od wszelkiej myśli o samobójstwie i poronieniu dziecka,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.

Od popadania w rozwiązłość cielesną
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.

Od rozbicia rodziny, od wszelkiej złej przyjaźni,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.

Od wszelkiej formy czarów, uroków, guseł i od wszelkiego zła ukrytego,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.

Panie, który powiedziałeś
pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję
przez wstawiennictwo Dziewicy Maryi,
uwolnij nas od wszelkiego przekleństwa i spraw,
abyśmy cieszyli się Twoim pokojem.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

    Wtedy jest Boże Narodzenie
Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata 
i wyciągasz do niego ręce, 
jest Boże Narodzenie.

Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać, 
jest Boże Narodzenie.

Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, 
które jak żelazna obręcz uciskają ludzi
w ich samotności, 
jest Boże Narodzenie.

Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei "więźniom", 
tym, którzy są przytłoczeni ciężarem fizycznego,
moralnego i duchowego ubóstwa, 
jest Boże Narodzenie.

Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze,
jak bardzo znikome są twoje możliwości
i jak wielka jest twoja słabość, 
jest Boże Narodzenie.

Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg
pokochał innych przez ciebie,

Zawsze wtedy, 
jest Boże Narodzenie.

 Modlitwy do św. Tekli – patronki tych którzy w długi są uwikłani..
http://www.fronda.pl/a/modlitwy-do-sw-tekli-patronki-tych-ktorzy-w-dlugi-sa-uwiklani-1,50437.html


Modlitwa za wstawiennictwem św. Antoniego:

Święty Antoni, wielki nasz Patronie, proszę Cię pokornie,
abyś z wysokości swej chwały wejrzał na mnie
i przyszedł mi z pomocą.

Ty pomagasz wszystkim, którzy wzywają Twego
pośrednictwa i proszą o opiekę. Nie odrzucaj i moich
ufnych próśb, ale wspomagaj mnie w moich troskach
i kłopotach. Twoi czciciele znają twe skuteczne
wstawiennictwo w odnalezieniu rzeczy zgubionych,
ochronie przed złodziejami, opiece nad podróżującymi,
niesieniu ulgi w cierpieniu chorym, biednym
i zakłopotanym. Z ufnością błagam, spraw, abym
dzięki Twej opiece miał zawsze silną wiarę, pracował
nad poprawą życia i pomnożeniem łaski uświęcającej.

Polecaj mnie Najświętszej Maryi, Matce Bożej,
której zawdzięczasz szczególną pomoc w pracy dla
zbawienia ludzi. Ty wiesz, jak słaby i nędzny jestem,
wiesz najlepiej, jakie zło zewsząd mnie otacza i jak
bardzo potrzebuję Twej pomocy.

Proszę Cię, święty Antoni, abyś mnie wspomagał
w życiu i kierował ku dobremu Bogu. Wspieraj wszystkich,
którzy zwracają się do Ciebie w swych potrzebach
i troskach. Niech wszyscy odczuwają Twoją opiekę
i doznają Twej pomocy, wielbiąc Boga Ojca i Syna,
i Ducha Świętego. Amen.

   Modlitwa Anioła z Fatimy
O Boże mój, wierzę w Ciebie
uwielbiam Ciebie, ufam Tobie
i miłuję Ciebie.
Proszę Cię o przebaczenie dla tych,
którzy w Ciebie nie wierzą,
Ciebie nie uwielbiają,
Tobie nie ufają i Ciebie nie miłują.
Trójco Przenajświętsza,
Ojcze, Synu i Duchu Święty.
W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję
i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew,
Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa
obecnego na ołtarzach całego świata
jako wynagrodzenie za zniewagi,
świętokradztwa i obojętność,
którymi jest On obrażany.
Przez nieskończone zasługi
Jego Najświętszego Serca,
i przez przyczynę
Niepokalanego Serca Maryi
proszę Cię o łaskę nawrócenia
biednych grzeszników.

 


idź za mną

 

Boże dziękuję Ci za szczęśliwą noc, 
za to, że znowu obudziłem się do życia.
Błogosław mi i pomóż, 
żeby to był dobry dzień. 
Proszę Cię, Boże, który jesteś 
Miłością, bym był podobny 
do Ciebie. 
Bym był dobry dzisiaj i zawsze. 
Bym był dobry zwłaszcza dla wszystkich 
w domu i w pracy. 
Strzeż mnie, żebym komuś krzywdy 
nie zrobił. Daj, żeby życie moje 
było radością dla mnie i dla wszystkich z którymi mam kontakt przez cały 
dzień aż do wieczora.

 

 Modlitwa o pokój
Święty Michale, Aniele pokoju, miej w opiece wszystkie narody. Niech ustaną wszystkie wojny z ich przyczynami i bolesnymi następstwami, a zapanuje pokój. Jak głodny pożywienia, tak my pragniemy pokoju. Tyś zwycięzcą nad buntem i odnowicielem ładu Bożego. Chroń więc dni nasze przed klęską wojny. Zgaś wszelkie konflikty. Daj nam zrozumienie tego, co służy rzeczywiście pokojowi. Wskaż drogę do prawdziwego i całkowitego pokoju: w sobie , między ludźmi i wśród narodów.
K. Wzywamy Cię: przyczyń się za nami.
W. Przyczyń się za nami.
Święty Michale, strzeż naszych serc, wprowadź w nie Boży pokój. Niech każdy człowiek zrozumie, że to najcenniejsze dobro, które zastąpi wszystkie inne, a samo niczym nie da się zastąpić, wypływa z pełnienia świętych przykazań, z poddania się woli Bożej. Święty Michale, pomóż nam pełnić wolę Pana tak doskonale, jak Ty ją pełnisz i Twoi poddani Aniołowie, a wówczas będziemy mogli zwyciężyć szatana – sprawcę zła i burzyciela pokoju.
P. Wzywamy Cię: przyczyń się za nami !
W. Przyczyń się za nami !
Strażniku Bożego ładu, spójrz na nasze rodziny, w których wrogie siły zakłócają pokój. Wiele rodzin cierpi z powodu braku harmonii, radości, atmosfery rodzinnego ciepła . Zniknęła jedność wśród małżonków i pełne szacunku przywiązanie dzieci do rodziców. 
Nasz Patronie, pomóż odbudować pokój w rodzinach, umocnij je w jedności i strzeż Bożych praw.
Bądź podporą dla rodziców i obrońcą ich autorytetu.
K. Wzywamy Cię: przyczyń się za nami !
W. Przyczyń się za nami !
Święty Michale, polecamy Ci nasze parafie, wsie, miasta i narody. Oświeć tych, którzy sprawują rządy, kieruj ich zamiarami. Ucisz w społeczeństwie wszelkie konflikty i niepokoje. Umocnij wśród ludzi więzy braterstwa. Spraw, aby nasz kraj był wspólnotą pokoju. Niech pokój zapanuje na całym świecie, aby wszelkie narody mogły żyć w upragnionej wolności.
K. Wzywamy Cię: przyczyń się za nami !
W. Przyczyń się za nami !
Pomimo pokojowych układów i umów, świat wciąż jest rozdarty i skłócony. Pełno w nim nienawiści i lęku. Ludzie boją się nowej wojny, nieludzkiej przemocy i zagłady. Święty Michale Archaniele – wysłanniku Boga miłości – okaż swą zwycięską moc i obroń świat przed tragedią wojny, rozpaczy i nienawiści. A szatana – sprawcę wszelkiego zła, niepokojów, rozbicia i niezgody, strąć do piekieł.
K. Wzywamy Cię: przyczyń się za nami !
W. Przyczyń się za nami !
Władco zwycięstwa, spraw , prosimy, niech się znowu spełnią słowa Objawienia: '' Michał i Aniołowie jego, walczyli ze smokiem i smok walczył i aniołowie jego, lecz nie przemogli”.
Święty Michale, Aniele pokoju, prowadź nas szczęśliwie ku wiecznej Ojczyźnie.

 

 

Ostatnia aktualizacja:
22-07-2017 16:59:07
[login]
Powered by CMSimple
Maciej Bański 2010
Strona główna