Strona główna 

Strona główna 

 

                                 Panie Jezu pobłogosław tej osobie, która to czyta.

           Nie lękaj się, bo Ja jestem z tobą; nie trwóż się, bom Ja twoim Bogiem. Umacniam cię, jeszcze i wspomagam,        podtrzymuję cię moją prawicą sprawiedliwą. Iz 41,10                                         

                            W nagłych sprawach nie cierpiących zwłoki 24 godziny na dobę.      

na stronie www.pogotowieduchowe.pl znajdziesz numery telefonów do dyżurujących kapłanów.

                      www.pogotowieduchowe.pl

 

                    Szczęśliwy naród który wielbi Boga - Hymn Jezus na stadionie 2017
https://www.youtube.com/watch?v=IhippILmuIs&t=85s

                     Cuda "Jezusa na stadionie". Bóg będzie czynić większe rzeczy!
http://www.salvetv.pl/multimedia/temat-dnia-codzienny-program-publicystyczny/6010/cuda-jezusa-na-stadionie-bog-bedzie-czynic-wieksze-rzeczy

                          Jezus na Stadionie 2017!!! TRANSMISJA NA ŻYWO   1 lipca
http://www.salvetv.pl/multimedia/nasze-transmisje/6009/jezus-na-stadionie-2017-transmisja-na-zywo

  

 

                             Cały ten cukier. Zobacz niezwykły eksperyment
https://www.youtube.com/watch?v=6pJiuCbGLcY&feature=youtu.be

 

 

                          „Idźcie i głoście” ( co głosić? - KERYGMAT )

Bóg cię kocha, teraz.
Teraz jest czas zbawienia.
Jezus za ciebie umarł, za twoje grzechy i zmartwychwstał,
abyś ty miał życie wieczne.
Wyznaj Jezusa jako Pana i Zbawiciela.
Przyjmij Ducha Świętego
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. J 3,16

 

                     Kerygmat
      Kerygmat jest głoszeniem prawdy, że Bóg kocha mnie pomimo moich największych grzechów zasługujących na wieczną śmierć. Umiłował mnie tak bardzo, że oddał swojego Syna abym mógł życ. "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał,aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne".(J 3,16)

Kerygmat można przekazać w sześciu następujących punktach:
1. Bóg jest miłością i kocha cię takiego, jakim jesteś tu i teraz. Kocha cię nie tylko za nic, ale pomimo słabości. "Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie". (Iz 49,15)
2. Jesteś grzesznikiem, skutkiem tego nie doświadczasz Jego miłości i potrzebujesz Ratunku (Zbawienia). "Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć". (Rz 6,23)
3 Jezus już Cię zbawił - przez śmierć, zmartwychwstanie i odejście do chwały uratował cię przed śmiercią wieczną, czyli nieszczęściem na zawsze. "Bóg zaś okazuje nam swoją miłość przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami". (Rz 5,8)
4. Uwierz więc i nawróć się, zawierzając Jezusowi swe życie - czyniąc Go panem swego życia - by Cię prowadził przez nie. "Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie". (Rz 10,9)
5. Jesteś słaby, by wytrwać - przyjmnij dary Ducha Świętego, który pragnie uczyć Cię życia jako Dziecka Bożego. "I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała". (Ez 47,26)
6. Stań się aktywnym członkiem wspólnoty modlitewnej Kościoła i przekazuj swą wiarę przez ewangelizację i świadectwo innym. "Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących". (Dz 4,32a)

                   Kerygmat to głoszenie powyższych prawd w oparciu o cytaty bibilijne, poszerzone o osobiste świadectwa wiary i nawrócenia oraz nauczanie. Ewangelizacja jest spotkaniem Boga w świadectwie.

 

 

WYLOSUJ PATRONA NA ROK 2017!
                         skopiuj link             misericors.org/wylosuj-patrona-na-rok-2017/

              Szczęśliwy naród który wielbi Boga - Hymn Jezus na stadionie 2017
https://www.youtube.com/watch?v=IhippILmuIs&feature=share

                                               Twoja MISJA          https://www.youtube.com/watch?v=ro2EZHd8Pjw

               - Wstań -   (skopiuj ten link)    https://www.youtube.com/watch?v=8kN6LOBfMZo

                      od 38 min nagrania Wstań Ludu wstań
http://www.jezusnastadionie.pl/portal/vod/wieczory-chwaly/3120-uwielbienie-boga-04-to-nie-tylko-moja-sprawa

             Biblia90dni to wyzwanie, w którym zapraszamy Cię do przeczytania całego Pisma Świętego w 90 dni.                                                                                          skopiuj ten link   www.biblia90dni.pl/

                       

                 Prosimy o wsparcie finansowe dla teatru DROGA       (Radosnego dawcę Bóg miłuje)
Naszą misją jest “Dawać ludziom nadzieję i pobudzać wiarę w żywego Boga”.
Konto bankowe: PKO BP IO/Poznań
Nr 36 1020 4027 0000 1902 0294 0187 
                
                http://www.teatrdroga.blogspot.com/p/przekaz-swoj-1.html

 

www.em-graf.pl/  wizytówki, reklamy ,baner, pieczątki, ulotki, litery samoprzylepne, plakaty, szyldy, tabliczki, ksero kolor

                    

Ostatnia aktualizacja:
22-07-2017 16:59:07
[login]
Powered by CMSimple
Maciej Bański 2010
Strona główna