Home > Aktualności 

Aktualności 

 

 


         Modlitwa         Zanurzenie we Krwi Jezusa Chrystusa ( na dole strony)
    modlitwy codzienne   nowejeruzalem.pl/pomoc-w-modlitwie/ 


                               Wylosuj patrona na 2017rok
                skopiuj link            www.faustyna.pl/zmbm/patronowie/                   


                                                    Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym Bogaci w Miłosierdzie 

Spotykamy się w każdy poniedziałek , rozpoczynamy od Mszy św. o godzinie 18.00,

58-560 Jelenia Góra, ul. PCK 23            Zapraszamy na spotkania Odnowy:


        28.04.2018r Sesja dla posługujących modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie- Jelenia Góra, ul. PCK 23
            Zapisy tylko przez liderów grup diecezji legnickiej.


                   zapoznaj się z Instrukcją Kongregacji Nauki Wiary nt. modlitwy o uzdrowienie
http://www.odnowa.jezuici.pl/szum/animatorzy-i-liderzy-mainmenu-34/dokumenty-mainmenu-78/73-instrukcja-kongregacji-nauki-wiary-nt-modlitwy-o-uzdrowienie              

 

                   20-23.08.2018 – warsztaty posługi charyzmatycznej – zapisy www.wpc.jezusnastadionie.pl

     


                     

 

                    Kalendarium
 

17.02.2018r Szkoła Animatora- Legnica Parafia Św. Jana Chrzciciela

07.04.2018r Spotkanie liderów i Księży Opiekunów Wspólnot, Polkowice

28.04.2018r Sesja dla posługujących modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie- Jelenia Góra

18-19.05.2018r Ogólnopolskie Czuwanie Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym na Jasnej Górze/ Zesłanie Ducha Świętego

26.05.2018r Szkoła Animatora- Legnica Parafia Św. Jana Chrzciciela

24-29.06.2018r I Turnus Rekolekcji letnich, Przesieka

8-13.07.2018r II Turnus Rekolekcji letnich, Rakowice Wiielkie

 

 

 


              

 

Intencje w których się modlimy w maju
Grupka Basi  modli się :  Za dzieci,młodzież i za rodziny: za kandydatów do sakramentu bierzmowania, dzieci pierwszo-komunijne, ministrantów, scholę dziecięcą i młodzieżową, młodzież zagubioną i o świętość rodzin 
      Grupka Eli  modli się : Za kapłanów: Papieża Franciszka, Biskupa Zbigniewa, Biskupa Marka, wszystkich biskupów, prezbiterów o świetość ich życia i wierność powołaniu kapłańskiemu, za kapłanów przeżywających trudności o pomoc Ducha Św. i opiekę Maryi
      Grupka Kasi modli się :  Osłonowa: za członków wspólnoty BWM, księdza Łukasza, lidera, animatorów, diakonię muzyczną, za nasze rodziny, za spotkania, posługi, które pełnimy i które podejmujemy, wydarzenia, w których uczestniczymy, w intencji rekolekcji wielkopostnych
      Grupka Joli modli się : Intencje z zewnątrz: w intencjach przekazanych nam SMS lub w jakikolwiek inny sposób, które przychodzą w danym miesiącu. W szczególnych przypadkach np.: operacja, wypadek, agonia powierzamy te osoby imiennie
      Grupka Basi modli się : Za parafie, z których pochodzimy,o powstanie diecezjalnego domu rekolekcyjnego Odnowy w Duchu Św.
    Grupka Gosi modli się: Za ojczyznę: za rządzących, za obywateli o mądre i zgodne z wolą Bożą decyzje i wybory

 


Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie

Informacje dotyczące zapisów i kosztów związanych z uczestnictwem w Ogólnopolskim Czuwaniu Odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie.
W tym roku nie ma ograniczeń ilościowych dla diecezji i w piątek 18.05.2018 w dniu spotkania dla liderów i animatorów mogą uczestniczyć wszyscy animatorzy chętni do udziału oraz osoby przygotowujące się do posługi oraz odpowiedzialni we Wspólnotach.

Miejsce spotkania liderów i animatorów: Hala Sportowa Arena, ul. Żużlowa 4, 42-200 Częstochowa

                      Koszt uczestnictwa wynosi 50zł.
Zgłoszenie uczestnictwa dokonują wyłącznie Koordynatorzy Diecezjalni lub wyznaczone osoby przez koordynatora. Zgłoszenia należy dokonać do 30.04.2018 r. wraz z zbiorową wpłatą od wszystkich uczestników z danej diecezji, na wskazane poniżej konto Fundacji KZK.
Grupy, które dokonają zgłoszenia do 31.03.2018 wpłacają na cele organizacyjne tylko 40 zł od osoby. (Na zgłoszenie składa się wypełniony formularz + wpłata.).
Zgłoszenia dokonywane są na załączonym formularzu. Uwaga w zgłoszeniu należy obowiązkowo podać numer Panelu, w którym osoba będzie uczestniczyć gdyż na identyfikatorze będzie zaznaczony Panel. Nie będą przyjmowane żadne zgłoszenia od poszczególnych wspólnot.
Po otrzymaniu zgłoszenia Sekretariat wysyła do koordynatora diecezjalnego potwierdzenie z imiennymi kartami do identyfikatora (należy przywieźć własną plastikową oprawę). Wejście do Hali „Arena” będzie możliwe tylko z oryginalnym identyfikatorem. Sekretariat nie wydaje duplikatów identyfikatorów.
Można skorzystać z posiłków w Hali „Polonia” – cathering:
obiad – 15 zł., kolacja – 10 zł. W tym celu należy zaznaczyć taką opcje przy zgłoszeniu koordynatorowi diecezjalnemu i wraz z opłatą organizacyjną przekazać opłatę za wybrane posiłki. Wraz z potwierdzeniem Sekretariat prześle stosowne bony na posiłki. Zamówienie posiłków możliwe jest wyłącznie do 30.04.2018 r.

Program czuwania:

                   „Aby byli jedno…” – dla ewangelizacji!

Piątek (18 maja)

9.30 Powitanie, zawiązanie wspólnoty, modlitwa uwielbienia (zespół prorocki)

10.15 Konferencja I: Podstawy jedności w Kościele – Ulf Eckman

11.15 Adoracja – aby, byli jedno jak ja w Nich, a Ty we mnie (por. J 17, 22-23)

12.00 Anioł Pański

12.15 Konferencja II: O jedności między darami hierarchicznymi a charyzmatycznymi – abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki

13.15 Ogłoszenia

13.30 Obiad

15.00 Uwielbienie Bożego Miłosierdzia i wprowadzenie do Eucharystii jako godziny jedności

15.15 Msza św. – abp Józef Górzyński, metropolita warmiński

17.00 Konferencja III: Relacje pokoleniowe w Odnowie – Inga Pozorska (Mocni w Duchu)

18.15 Kolacja

19.15 Panele/spotkania tematyczne:

1 Młodość – lubię to! (Młodzi z Łodzi)
Ratunku!!!
Młodzi w kościele!!
Jezu, co robić? Właściwie dlaczego i po co? Ile to kosztuje?
Zapraszamy każdego, komu zależy na młodych. Każdego, kto ma płonące i wiecznie młode serce.

2 Przymierze wspólnoty - droga do głębszej jedności (Mariusz Mycielski)
Odnowie, a szerzej Kościołowi, potrzebne są dojrzałe wspólnoty, które mają wpływ na otaczające je środowisko. Poruszymy temat drogi od grupy modlitewnej do wspólnoty. Przedstawimy obszary, wokół których możemy bardziej się zjednoczyć, takie jak wspólne powołanie, historia, tożsamość, wartości i wizja. Przypieczętowaniem tej drogi może być przymierze wspólnoty, czyli potwierdzenie chęci wejścia w głębsze zobowiązania dla realizacji wspólnych celów. Mariusz Mycielski

3 Jak zamienić nieprzyjaciela w przyjaciela? Czy to możliwe? (ks. A. Grefkowicz)
W życiu spotykasz się z ludźmi, którzy nie są do Ciebie przyjaźnie usposobieni. We wspólnocie także funkcjonujesz obok tych, którzy nie są dla Ciebie łatwi.
Jezus mówi: "Jeśli... wspomnisz, że brat Twój ma coś przeciw tobie... idź i pojednaj się z bratem twoim.... Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze..." To Cię przerasta, nie wiesz co możesz z tym zrobić? Zapraszam na wspólne spotkanie. Ks. Andrzej

4 Podstawy posługi prorockiej (Genia Telszewska, ks. W. Nowacki)
Charyzmat proroctwa, to jeden z tych, który na nowo zaczął funkcjonować w Kościele dzięki łasce Odnowy. Jest on cennym darem przy modlitwach wstawienniczych, na spotkaniach modlitewnych, na ambonie i w konfesjonale (oczywiście dla spowiednika)... Jeśli stawiasz sobie pytania: Co zrobić, żeby ten dar funkcjonował u nas? Albo. Czy my dobrze nim posługujemy, bo wzbudza wiele wątpliwości? Jeśli... to zapraszamy na spotkanie z nami - ks. Wojciech Nowacki, Gienia Teleszewska.

5 Jak pomagać małżeństwu w budowaniu jedności ? – nie tylko dla małżeństw (Asia i Norbert Dawidczykowie)
W dzisiejszych czasach walka o trwałość małżeństwa staje się pierwszą linią duchowego frontu! Potrzebujemy do tej walki jak najwięcej chętnych, bo odnowa świata przychodzi przez rodzinę. Zapraszamy więc każdego, nie tylko małżeństwa, do udziału w panelu, który poprowadzi diakonia „Odnowa Rodzinom”. Będziemy mówili, jak praktycznie i skutecznie pomagać małżonkom rozbudowywać, odświeżać bądź przywracać jedność. Czekamy na każdego z Was! Jesteście potrzebni współczesnym małżonkom! Kochani Koordynatorzy! Prosimy, wytypujcie przynajmniej dwie pary małżeńskie z diecezji, które wezmą udział w tym panelu, a jeśli działa w Waszej diecezji diakonia małżeńska, to zapraszamy wszystkich jej członków do wspólnej refleksji podczas panelu. W imieniu diakonii „Odnowa Rodzinom” Asia i Norbert Dawidczykowie

6 Kochać Chrystusa to pokochać Kościół - Ulf Ekman
Nasza miłość do Chrystusa pogłębia się, jeśli pozwalamy Duchowi Świętemu namalować piękny obraz Kościoła na naszym sercu. Ponieważ kochamy Jezusa, chcemy połączyć się z Nim i z Jego Kościołem. Chcemy również służyć Chrystusowi w Kościele - Jego Ciele bez względu na to, w jakim stanie ten Kościół jest, bo przez Niego jesteśmy umocnieni łaską Bożą we wszystkich sprawach.

21.00 Apel jasnogórski

                     Sobota (19 maja)

9.30 Powitanie, zawiązanie wspólnoty – modlitwa (zespół prorocki)

10.15 Konferencja I: – Od słuchania do jedności – ks. Sławomir Płusa

11.00 Modlitwa o uzdrowienie „uszu serca”, uwolnienie od blokad w słuchaniu Innego – ks. Andrzej Grefkowicz

11.30 Konferencja II: Ekumenizm a Odnowa Charyzmatyczna – Ulf i Birgitt Ekman

12.30 Ogłoszenia

12.45 Przerwa obiadowa

13.30 Sakrament pokuty i pojednania

14.45 Uwielbienie Bożego Miłosierdzia – Młodzi Młodym

15.15 Świadectwa: jedność w małżeństwie, we wspólnocie, świeckich z hierarchią

15.45 Modlitwa: prośba o jedność – Ulf i Birgitt Ekman

16.15 Eucharystia – Wigilia Zesłania Ducha Świętego – abp Wacław Depo, metropolita częstochowski

17.45 Rozesłanie
19-22 Wigilia Zesłania Ducha Świętego przed jasnogórskim szczytem – Festiwal Ruah

 

 

 

 


 

                    Warsztaty Posługi Charyzmatycznej 2016 - Licheń - odsłuchaj    
skopiuj link http://download.jezusnastadionie.pl/pobieranie/category/4-warsztaty-poslugi-charyzmatycznej-2016-lichen

 

 

          WARSZTATY POSŁUGI CHARYZMATYCZNEJ
          temat warsztatów: Odwaga i ryzyko w posłudze
          prowadzi: ks. John Bashobora
          termin: 20-23 sierpnia 2018
           lokalizacja: Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży
           szczegóły na str http://wpc.jezusnastadionie.pl/

 

   

 

 

                    Kurs Jakub 16-18 lutego 2018
Kurs Jakub skierowany jest wyłącznie do mężczyzn.

Jest to dla nas wspaniały czas poznawania i walki o siebie, swoją tożsamość jako syna, męża i ojca. Jest to też czas na poznanie swojego odniesienia do Boga i odkrycia Jego planu dla mnie jako Mężczyzny.

                    

 


    Krąg Biblijny spotkania : godzina 19.00 czwartek (Eucharystia o godzinie 18.00)  
- w  czwartki sala przy kancelarii, Pl. Kościelny, Bazylika świętych Erazma i Pankracego


 

Spotkania grupy Odnowy w Duchu Świętym, która powstała przy Bazylice św. Erazma i Pankracego
w środę – Kaplica św. Anny godzina 19.00 (ul. Konopnickiej, Jelenia Góra) 

 

             (Opiekunem grupy jest ks. Marek Michalski)

 

           


                 

 

      

 

 

   Prosimy o wsparcie finansowe dla teatru DROGA       (Radosnego dawcę Bóg miłuje)

Naszą misją jest “Dawać ludziom nadzieję i pobudzać wiarę w żywego Boga”. 
                              

 

                              

 


 

 

 

  www.ewangelizacja.jgora.pl/              miesiecznikegzorcysta.pl/                www.pogotowieduchowe.pl/

 

          Czym jest zło, gdy go nie widać? Sergiusz Orzeszko     www.jozef-krasnik.pl/viewpage.php

     Skromność rzuca się w oczy Boga, próżność - w oczy szatana.  W czyich oczach chcesz być widziany?

                                                                                                                   o. Augustyn Pelanowski OSPEE

 


                               Jałmużna
Crześcijańśkie Stowarzuszenie Kultury i Ewangelizacji “Droga”
KRS: 0000185628, cel: teatr
Wspomóż nas darowizną
Nr konta: 36 1020 4027 0000 1902 0294 0187

tytuł: konstrukcja             http://teatrdroga.pl/


                           Proces beatyfikacyjny O. Józefa Kozłoskiego

                                               www.kozlowski.jezuici.pl/

 


                                           smsznieba.pl/ 

                      smsznieba.pl/archiwum-2013.html


     
                                                     modlitwa osłonowa

                 Panie Jezu Chryste, zanurzam się w Twojej Przenajświętszej Krwi, 
              zanurzam moją rodzinę bliższą i dalszą, miejsca w których przebywam 
                 i przebywać będę i proszę, aby żadne zło nie miało do mnie dostępu. 

 

 Modlitwa         Zanurzenie we Krwi Jezusa Chrystusa

       Panie Jezu, zanurzam w Twojej 
       Przenajdroższej Krwi cały rozpoczynający 
       się dzień, który jest darem Twojej 
       nieskończonej miłości. 
Zanurzam w Twojej Krwi siebie samego, 
wszystkie osoby, które dziś spotkam, o których pomyślę, 
o których czegokolwiek się dowiem, moich bliskich 
i osoby powierzające się mojej modlitwie. 
       Zanurzam w Twojej Krwi, Panie, wszystkie sytuacje, 
       które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę 
       załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić, prace, 
      które będę wykonywać, mój odpoczynek, moje zmysły 
      i uczucia. Proszę, aby Twoja Krew przenikała te osoby 
      i sprawy, przynosząc według Twojej woli uwolnienie, 
      oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie. 
Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej Krwi i objawi 
się jej moc. Przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz, 
ku chwale Twojej Krwi, ku pożytkowi Kościoła świętego 
i jako zadośćuczynienie za moje grzechy, składając 
to wszystko Bogu Ojcu przez wstawiennictwo Maryi. 
       Oddaję siebie samego do pełnej dyspozycji Maryi, 
       zawierzając Jej moją przeszłość, teraźniejszość 

       i przyszłość, bez warunków i bez zastrzeżeń. Amen

 

 

MODLITWA DOTYCZĄCA MEDALIKA "BOSKA TARCZA"

Panie Jezu, spraw prosimy, niech Twoje Miłosierdzie będzie tarczą osłaniającą nas od nieprzyjaciół naszego zbawienia, niech chroni nas przez całe życie, a ufność w Twoją dobroć niech będzie bez granic – Jezu, ufam Tobie!
Matko Najświętsza, poprzez ten znak szkaplerza prosimy, ochroń nas od wszelkiego zła, daj zwycięstwo nad szatanem, uświęć nasze dusze, pomóż osiągnąć zbawienie. Powierzamy się całkowicie Twojemu Niepokalanemu Sercu na wieki – Niepokalane Serce Maryi, bądź naszym zbawieniem! Amen.

MODLITWA ZA KONAJĄCYCH O najłaskawszy Jezu miłośniku dusz, błagamy Cię, przez konanie Najświętszego Serca Twego i przez boleści Matki Twojej Niepokalanej, obmyj we Krwi Swojej grzeszników całego świata, którzy teraz konają i dziś jeszcze umrzeć mają. Serce Jazusa konające, zlituj się nad konającymi. Bolesne Serce Maryi Niepokalanej, módl się za konającymi. Amen.

 

 

           Gdy nosisz różaniec, szatana boli głowa.
          Kiedy używasz go, on upada.
          Kiedy widzi on jak się modlisz, mdleje.
Módlmy się na różańcu w każdym czasie, a on będzie omdlewał.

        .

         Zapraszamy na nasze spotkania w każdy poniedziałek po wieczornej Mszy św. o godz. 18.00. 


                 Za naszą wspólnotę i działa, które podejmujemy modlą się siostry:

S.S.Karmelitanki Bose
Dys 86A
21-003 Ciecierzyn k/Lubinia, tel. 817184330 
S.Przełożona S. Maria Estera od JEZUSA OCD 
Pomóżmy siostrom w miarę naszych możliwości,

 


 

O mój Jezu, przez Twe Serce, tak bardzo kochające,
błagam Cię, abyś zapalił gorliwością Twej miłości
i Twej chwały wszystkich kapłanów świata,
wszystkich misjonarzy, wszystkich, którzy są odpowiedzialni
za głoszenie Twojego boskiego Słowa,
aby ogarnięci świętym zapałem wyrywali dusze szatanowi
i przeprowadzili je do Twojego Serca,
gdzie będą Cię chwalić na wieki.

Pan Jezus podyktował tę modlitwę Siostrze Józefie Menendez z naglącą prośbą: “Powtarzaj te słowa codziennie”
Modlitwa pochodzi z “Wezwania do Miłości”.
Imprimatur: Kuria Metropolitalna Warszawska
5792/NK/2006

 

 


 

Nie zdejmę Krzyża z mojej ściany

1. Nie zdejmę Krzyża z mojej ściany
Za żadne skarby świata,
Bo na nim Jezus ukochany
Grzeszników z niebem brata. 
Ref.: Nie zdejmę Krzyża z mego serca,
Choćby mi umrzeć trzeba,
Choćby mi groził kat, morderca,
Bo Krzyż to klucz do nieba.

2. Nie zdejmę Krzyża z mojej duszy,
Nie wyrwę go z sumienia,
Bo Krzyż szatana wniwecz kruszy,
Bo Krzyż to znak zbawienia.

Ref.: A gdy zobaczę w poniewierce
Jezusa Krzyż i ranę,
Która otwiera Jego Serce,
W obronie Krzyża stanę

 

 


 Wiedz o tym, że łaska wiecznego zbawienia niektórych dusz w ostatniej chwili zawisła od twojej modlitwy (Dz. 1777). 
                Te słowa, które Jezus powiedział do św. Siostry Faustyny, 
                odnoszą się także do nas, bo i my możemy uratować kogoś 
                na wieczność przez odmawianie z ufnością w jego intencji 
                Koronki do Miłosierdzia Bożego.

                www.faustyna.pl/index.php


 

"Pogotowie duchowe" to nowa inicjatywa kapucynów z Krakowa. Duchowni przez 24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu czekają na telefony od osób, które potrzebują pomocy, wsparcia, dobrej rady lub wspólnej modlitwy.

                                                www.pogotowieduchowe.pl/

 


 www.ewangelizacja.jgora.pl/index.php/msza-za-ojczyzne

 


 Przekaż 1% podatku KRS 0000186434 Ewa Borczyk 174/B   Dziękujemy


 

Julka ma 9 lat. Choruje na autyzm atypowy.
Twój 1% pomoże nam w sfinansowaniu kosztownych
obozów rehabilitacyjnych, bez których Julka nie jest
w stanie prawidłowo funkcjonować.
Wystarczy wpisać KRS: 0000252666
CEL SZCZEGÓŁOWY:JULIA ZIELIŃSKA
Możesz nam również pomóc przelewając dowolną kwotę
na konto Fundacji Krystyny Ciołkosz "Za szybą"
BZWBK 91 1090 1522 0000 0001 0508 2692
z dopiskiem Julia Zielińska - darowizna na leczenie i rehabilitację.
Wszystkim darczyńcom z góry dziękujemy za wsparcie.

 

 

 


1% podatku możesz przekazać na:

Fundacja „Światło-Życie”
ul. Różyckiego 8
40-589 Katowice
tel. 32 251 88 20
e-mail: fundacja@oaza.pl

Konto Fundacji: GETIN Bank S.A. I Oddział Katowice.
61 1560 1108 0000 9060 0004 4584.

KRS 0000071891/cieplice

 

 Modlitwa         Zanurzenie we Krwi Jezusa Chrystusa

       Panie Jezu, zanurzam w Twojej 
       Przenajdroższej Krwi cały rozpoczynający 
       się dzień, który jest darem Twojej 
       nieskończonej miłości. 
Zanurzam w Twojej Krwi siebie samego, 
wszystkie osoby, które dziś spotkam, o których pomyślę, 
o których czegokolwiek się dowiem, moich bliskich 
i osoby powierzające się mojej modlitwie. 
       Zanurzam w Twojej Krwi, Panie, wszystkie sytuacje, 
       które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę 
       załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić, prace, 
      które będę wykonywać, mój odpoczynek, moje zmysły 
      i uczucia. Proszę, aby Twoja Krew przenikała te osoby 
      i sprawy, przynosząc według Twojej woli uwolnienie, 
      oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie. 
Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej Krwi i objawi 
się jej moc. Przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz, 
ku chwale Twojej Krwi, ku pożytkowi Kościoła świętego 
i jako zadośćuczynienie za moje grzechy, składając 
to wszystko Bogu Ojcu przez wstawiennictwo Maryi. 
       Oddaję siebie samego do pełnej dyspozycji Maryi, 
       zawierzając Jej moją przeszłość, teraźniejszość 

       i przyszłość, bez warunków i bez zastrzeżeń. Amen

 

     Modlitwa za Ojczyznę ks. Jerzego Popiełuszki

     Wszechmocny Boże, Ojców naszych Panie!
     Pochylamy pokornie nasze głowy, by prosić o siłę wytrwania i mądrość w tworzeniu jedności,
     by prosić o Twoje błogosławieństwo.
     Wszystkich polecamy Twojej szczególnej opiece, Twojej mocy uzdrawiającej ludzkie serca.
     Chcemy wszystkim naszym winowajcom przebaczyć, jak Ty przebaczasz nam nasze winy.
     I zbaw od złego nas wszystkich. Wysłuchaj, Panie, prośby ludu swego.
                                                                                                           Amen.

 

 Modlitwa o dobry dzień! Zacznij dzień z Chrystusem!

Panie, w ciszy budzącego się dnia przychodzę prosić Cię o pokój, mądrość i moc. Chcę dzisiaj spoglądać na świat oczyma pełnymi miłości. Pragnę być cierpliwą, wyrozumiałą, łagodną i roztropną. Nie ulegając sugestii pozorów, chcę widzieć Twe dzieci, a moich braci, tak jak Ty je widzisz. Chcę w każdym człowieku dostrzec tylko dobro.

Zamknij moje uszy, niech nie słyszą obelgi. Strzeż mego języka przed wszelkim złym słowem. Obym żywiła jedynie myśli, które błogosławią. Obym była tak pełna życzliwości i tak radosna, żeby wszyscy, którzy się do mnie zbliżają, wyczuli Twoją obecność.

Przyodziej mnie w Twoje Piękno, o Panie, abym przez cały ten dzień dzisiejszy Ciebie objawiała światu. Amen.
Pomoc Boża niech będzie zawsze z nami.

Amen

dalej do:

Ostatnia aktualizacja:
18-05-2018 10:28:32
[login]
Powered by CMSimple
Maciej Bański 2010
Strona główna